محل تبلیغات شما
دوست داشتم اینجا برای مخاطبهای محدود و انگشت شمارم حرفه ایی تر بنویسم ، حرفه ایی بودن رو اینجوری تعریف کردم که تو قدم اول سبک نوشتنم رو از عامیانه به کتابی تغییر بدم و احساس میکردم اینطوری کلمات ، مفاهیم و برداشتها به درستی تو جای مناسب خودشون قرار بگیرن و درست تر منتقل بشن . این میل به منظم بودن و سخت گیری بیخودی که نسبت به اینجا دارم شاید برگرده به همون احساس نیتی مداومی که همیشه و همه جا نسبت به خودم در نظر داشتم و حالا ولی از اونور بوم افتادم ، از

چون نمیگذرد غمی هست ..

آبی آبی مهتابی ، آبی تر از آبی

حوالی همین ساعت های کشدار

، ,تو ,تر ,رو ,نسبت ,ایی ,حرفه ایی ,نسبت به ,شاید برگرده ,برگرده به ,دارم شاید

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اي ايشقي گیم لند 1398