محل تبلیغات شما
همیشه نظاره گر بودم ، دست به دعا بودم و از آن شرمی نداشتم، ولی تو که خوب میدانی آدمهای ضعیف و دست و پا بسته اند که به دعا متوسل میشوند ، با همه ی نا اطمینانی و تزی که هست ولی دلم از ترس خالیست ، نمیدانم این نشانه خوبی هست یا نه ، نگاه میکنم به ادامه راهی که نمیدانم ته آن چه میشود ، سرم از حجمه اتفاق ها به انفجار رسیده و امشب بیشتر از هر وقت دیگری نگاهت میکنم خدای من .

چون نمیگذرد غمی هست ..

آبی آبی مهتابی ، آبی تر از آبی

حوالی همین ساعت های کشدار

، ,هست ,میکنم ,نمیدانم ,ولی ,دعا ,به دعا ,چه میشود ,آن چه ,نمیدانم ته ,که نمیدانم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها